Search

Per què casar-nos?

Amor, amors.

No fa tants anys –posem-nos sobre els anys 70-80– la gent es casava per motius diferents dels d'avui. Per amor, és clar, i també per la voluntat de formar una família, però també, per formalitzar una relació sexual; per assolir la independència familiar; d'altres per convicció religiosa i, fins i tot, per interessos... El matrimoni solia ser molt convencional, consistia inequívocament en una parella heterosexual –fins al 2007 no es va legalitzar el matrimoni homosexual–; un casament catòlic –és el 1998 quan es legalitza la parella de fet–; habitualment entre els 20 i 30 anys; que normalment s'independitzava i vivia en un habitatge propi. De fet era l'única possibilitat legal de crear una família. Encara que a les parelles els continua unint l'amor, cada vegada hi ha més persones que estableixen les seves regles del joc. El nombre de casaments disminueix, malgrat tot, les parelles trien viure juntes amb papers o sense. Les separacions augmenten i sobre un ampli ventall de possibilitats en la relació de parella.

La parella de fet.

Pel que fa als termes legals passar pel jutjat és l'únic requisit per constar com a parella amb tots els drets que atorga el matrimoni. La llei catalana no observa grans diferències entre les parelles casades i les parelles de fet. El nombre de parelles de fet s'ha triplicat en la darrera dècada.

Per l'església o pel civil.

Així i tot, el matrimoni continua sent molt popular, fins i tot el reivindiquen alguns col·lectius que no hi tenien accés. De fet la indústria del casament ha aconseguit posar de moda grans casaments –això sí, a preus força elevats–, però al qual ens resistim a prescindir. Si al segle XX l'església era l'única manera d'establir una relació matrimonial, això ha canviat, avui la majoria dels matrimonis es fan pel civil. El canvi ha estat molt ràpid, encara el 1998 el 70% dels matrimonis eren catòlics.

Matrimonis homosexuals.

Amb la legalització del matrimoni homosexual l'any 2007 a Espanya s'obra una possibilitat llargament reclamada pel col·lectiu LGTBI. Curiosament a Catalunya hi ha el doble de matrimonis homosexuals que a la resta del país. Hi ha més matrimonis entre dones que entre homes, si bé per poca diferència. La legislació permet que una parella homosexual pugui crear una família i tingui fills, siguin biològics o adoptats. Permet recórrer a tècniques de reproducció assistida, excepte a les mares de lloguer.

Matrimonis multiculturals.

Cada vegada hi ha més parelles multiculturals. L'any 2000 només un 5% dels matrimonis eren mixtos. Avui són molt més del doble.

Per què casar-se?

La majoria es casa per formalitzar un requisit legal indispensable per a gaudir dels drets com a parella. Molts ho fan quan ja tenen fills i d'altres per poder adoptar.