Teràpia EMDR i Brainspotting

A través de la teràpia EMDR podem abordar els diversos problemes i transtorns, reduint el nombre de sessions i el temps invertit en la teràpia.

PsicoIntegrada

Trastorns

• ANSIETAT. S'experimenta una sensació de nerviosisme, respiració accelerada, tremolors o por.
• DEPRESSIÓ. Els símptomes més característics de la depressió són la tristesa profunda i la pèrdua d'interès per tot.
• DIFICULTATS RELACIONALS. Problemes de comunicació, de convivència, per a expressar emocions i dependència emocional.
• TRAUMES. Vivències traumàtiques més difícils de processar i que trenquen el nostre equilibri psicològic.
• ALIMENTARIS. Trastorns de conducta alimentària: restricció de la ingesta, fartaneres, pica, addicció al menjar i obesitat.
• DOL. Enfrontar-se a la pèrdua d'un ser estimat pot suposar un dels reptes més difícils.

Teràpies

• Adults
En algun moment de la nostra vida hem d'enfrontar-nos a situacions o sentiments que no sabem com manejar, fins i tot pot arriben a desbordar-nos. Aquestes situacions produeixen un fort malestar emocional en la persona, afectant en diferents àmbits de la seva vida, com en el laboral, social i familiar. Quan passa això, és el moment de demanar ajuda. Demanar ajuda no és símbol de feblesa, sinó d'intel·ligència. La psicoteràpia t'ofereix un espai per a posar els pensaments en ordre, aprendre a prendre decisions adaptatives i és una bona manera d'autocura, de prevenció i de promoure l'ús equilibrat de les fortaleses de cada persona.

• Infantojuvenil
La infància és una etapa de la vida de gran importància tant a nivell físic com psicològic, ja que es produeixen molts canvis i cada vegada més complexos en les principals àrees del desenvolupament, on el nen/a adquireix de manera progressiva habilitats per a poder interactuar amb el seu entorn. Quan apareixen dificultats en aquesta etapa, afecta en el control de les emocions i en el comportament del nen o la nena i impedeix el seu normal desenvolupament. La detecció precoç pot evitar que el problema persisteixi en el temps i que pugui ser resolt afavorirà la salut i benestar en l'edat adulta.

• Teràpia EMDR
EMDR significa Dessensibilització i Reprocessament mitjançant Moviments Oculars i és un abordatge psicoterapèutic innovador validat científicament, que accelera el tractament d'un ampli rang de patologies com a trastorn per estrès posttraumàtic, ansietat, fòbies, traumes per fets recents o passats. En 1987, Francine Shapiro, psicòloga nord-americana, va descobrir que els moviments oculars voluntaris reduïen la intensitat de l'angoixa dels pensaments negatius.
El model teòric d'EMDR creu que les experiències traumàtiques i/o estressants poden ser emmagatzemades en forma de records disfuncionals, a causa de l'impacte emocional de l'experiència en el moment. Després del tractament amb EMDR es produeix un canvi terapèutic, resultat de la transformació d'aquestes experiències i que permet una resolució adaptativa.
EMDR activa el sistema innat de processament de la informació del cervell, és a dir, la capacitat d'autocuració que la nostra ment té. En psicoteràpia es localitzen les experiències clau que es connecten amb el problema actual, s'accediran a aquests records i les creences, emocions i sensacions que els acompanyen, i ajudaran el cervell a desbloquejar aquesta informació, processar-la i integrar-la mitjançant els moviments oculars, els sons bilaterals o estimulació tàctil alternant.

PSICO INTEGRADA

Imma Teruel és Psicòloga General Sanitària llicenciada per la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) i Màster General Sanitari en la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) i Terapeuta EMDR certificada per l'Associació Espanyola de EMDR.
Des que va iniciar la seva carrera s'ha anat formant en diferents abordatges psicoterapèutics, que li permeten utilitzar diversos recursos en psicoteràpia de diferents tècniques psicològiques. I així realitzar un enfocament integrador i personalitzat, fomentant una relació de confiança i seguretat, i sempre potenciant els recursos propis de cada persona.

PsicoIntegrada
PsicoIntegrada

Camí del Riu s/n (Molí Fariner) 08760 Martorell